Stålstenderplate

Produktet benyttes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Det kan også benyttes til isolering av I-profiler i kombinasjon med I-plate A. Klasse 36 i.h.h.t. NS 3031 og NS 8046 (VIF-kontrollert). Dokumentasjon for branngodkjennelser og tilvirkningskontroll kan sendes på forespørsel.

Artikkel nr. 29371671

Legger produkt i handleliste...
Legg produkt i handleliste