Isola takshingel sort

Isola Takshingel brukes til taktekking på skrå tak med bærende taktro av bord, OSB eller kryssfinerplater. Kan benyttes ned til 15 graders takfall.

Produktet har stamme av glassfilt som er impregnert og belagt med spesialasfalt.

Undersiden av tungene er bestrødd med finkornet sand, mens resten av shingelens underside har en tynn plastfilm for å hindre klebing til undertaket.

Oversiden er belagt med skiferstrø. Isola Takshingel har store klebefelter for å sikre tett tak under all slags værforhold.

Klebesystemet består av både trykk og varmesensitive klebefelt.

Artikkel nr. 24473597

Legger produkt i handleliste...
Legg produkt i handleliste